Ngôn ngữ lập trình/5

Tuần trước tôi được mời giảng bài về Công nghệ thông tin cho một trường trung học địa phương. Tôi nói với các học sinh rằng ngày nay, mọi học sinh, bất kể họ đang học cái gì, đều phải biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình. Trong thị trường việc làm được dẫn lái bởi công nghệ này, viết mã là một kĩ năng quan trọng cũng giống như đọc, viết và số học. Ngày nay trong Thời đại Internet, phần lớn các việc làm đều yêu cầu người xin làm phải biết cách dùng các thiết bị điện tử (Máy tính, điện thoại thông minh, v.v.) và Cách viết mã. Có nhiều ngôn ngữ lập trình, từ các ngôn ngữ tương đối dễ tới ngôn ngữ khó hơn, và tuỳ theo nơi các em làm việc, nghề nghiệp các em ưa thích, các em có thể chọn ngôn ngữ tốt nhất cho khu vực đó. Vì nhiều học sinh không quen biết về ngôn ngữ lập trình, tôi tóm tắt chúng như sau (Lưu ý: Đây là ý kiến cá nhân của tôi.)

Python là ngôn ngữ có nhu cầu cao và phổ biến nhất trong công nghiệp ngày nay. Python là đơn giản và dễ học, có nhiều thư viện các công cụ sẵn có mà người học có thể dùng. Python được dùng trong phần lớn các công việc phát triển phần mềm, cũng như các trò chơi video, và phát triển web. Nếu các em giỏi trong Python, các em có thể làm việc ở nhiều chỗ vì có thiếu hụt người phát triển Python ở nhiều nước. Theo Sở Thống kê lao động Mĩ, lương của người phát triển Python là giữa $95,000 tới $127,000/năm. (dữ liệu 2017)

Image: Internet

Java là ngôn ngữ rất phổ biến. Cũng giống như Python, đang có nhu cầu lớn về người phát triển Java vì nhiều công việc phát triển phần mềm được thực hiện trong Java. Phần lớn các ứng dụng di động đều được viết trong ngôn ngữ này. Java cũng là cơ sở của hệ điều hành Android trong nhiều điện thoại thông minh. Nếu các em thích phát triển các app di động, các em cần biết Java. Ngày nay Java được dạy trong hầu hết các đại học như ngôn ngữ lập trình chính thức. Theo Sở thống kê lao động Mĩ, lương của người phát triển Java là giữa $92,000 tới $112,000/năm. (dữ liệu 2017)

Javascript là ngôn ngữ xây dựng Internet. Học và thực hiện nó là đơn giản vì nó là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trong những người phát triển phần mềm, đặc biệt trong phát triển web mặt tiền. Mã JavaScript được viết trong trang HTML. Khi một người dùng yêu cầu một trang HTML có JavaScript trong nó, script này được gửi tới trình duyệt để làm cái gì đó với nó. Nếu em muốn làm việc trong khu vực phát triển web, em phải biết cả Java và JavaScript. Theo Sở thống kê lao động Mĩ, lương của người phát triển JavaScript là giữa $82,000 tới $100,000/năm. (dữ liệu 2017).

PHP là ngôn ngữ quan trọng khác được dùng ở mặt hậu cho hầu hết các phát triển web. Nó tương đối dễ học và có số lớn người dùng. Nó làm việc tốt với hệ thống tệp cơ sở dữ liệu và ảnh v.v. Bằng việc tổ hợp với MySQL, nó cho phép người phát triển tạo ra nội dung tương tác để quản lí khối lượng lớn dữ liệu. Bằng việc học cả hai ngôn ngữ này em sẽ có khả năng tạo ra các trang đăng nhập, các mẫu, diễn đàn, quản lí truy nhập của người dùng vào các trang và nhiều điều nữa. Những kĩ năng này sẽ cho phép các em tạo ra websites dễ dùng, vậy mà có tính chức năng cao trong giải quyết toàn thể nhiều dữ liệu. Theo Sở thống kê lao động Mĩ, lương của người phát triển PHP là giữa $80,000 tới $92,000/năm. (dữ liệu 2017).

C++ được dùng chủ yếu trong ứng dụng phần mềm qui mô lớn. Nó là một trong những ngôn ngữ lập trình xây dựng nên Google. Cần mất nhiều thời gian hơn để làm chủ ngôn ngữ này vì nó có các tính năng của các khối xây dựng lớn và đa dạng nhưng nếu em làm chủ được, điều đó sẽ phân biệt em với phần lớn những người lập trình trong thị trường việc làm. Việc biết C++ sẽ giúp em hiểu cách ngôn ngữ lập trình làm việc về chi tiết. Nếu em hiểu các nền tảng của C++, mọi ngôn ngữ lập trình khác sẽ là dễ dàng. Theo Sở thống kê lao động Mĩ, lương của người phát triển C++ là giữa $98,000 tới $116,000/năm. (dữ liệu 2017)

C# là ngôn ngữ lập trình mạnh và linh hoạt. Nó có thể được dùng để tạo ra nhiều ứng dụng từ ứng dụng công nghiệp qui mô lớn tới phần mềm hàng không không gian phức tạp. Ngôn ngữ này được Microsoft tạo ra và được dùng trong nhiều ứng dụng của nó và được tích hợp đầy đủ với thư viện .NET cung cấp cho các em việc truy nhập vào thư viện khổng lồ các công cụ và hỗ trợ chức năng. Những người phát triển C# đang có nhu cầu cao vì nhiều công ti đang dùng phần mềm Microsoft làm nền tảng để xây dựng trên đó những ứng dụng chuyên môn của họ. Vì đây là ngôn ngữ nằm dưới nền mọi thứ từ các app doanh nghiệp cho tới trình biên dịch, nơi các công ti xây dựng ứng dụng của họ để quản lí vận hành, giúp cho người quản lí làm quyết định, lưu giữ và tổ chức dữ liệu, nó là ngôn ngữ quan trọng cần biết. Theo Sở thống kê lao động Mĩ, lương của người phát triển C++ là giữa $95,000 tới $114,000/năm. (dữ liệu 2017)

Tôi khuyến khích mọi học sinh trung học (lớp 10 tới 12) học ngôn ngữ lập trình. Nó là kĩ năng cần thiết mà mọi người phải có trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này. Dù em vào đại học, trường hướng nghề hay thậm chí đi làm sau tốt nghiệp trung học, việc biết một ngôn ngữ lập trình sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho em. Chúng ta đang sống trong thế giới được toàn cầu hoá nơi cạnh tranh là dữ dội giữa các nước. Các em sẽ sớm không cạnh tranh với người ở nước các em mà cạnh tranh với người ở các nước khác. Điều quan trọng với các em là được chuẩn bị từ BÂY GIỜ và biết cách viết mã là kĩ năng bản chất mà các em cần có.

English version

Full article: Programming languages part 5

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
Don't forget to follow us on Facebook!