Ngày giỗ

NGÀY GIỖ

Khấn tổ tiên

Trên bàn thờ, đồ đồng, đồ sơn bóng lộn (trông bóng), đèn nến(1) sáng choang, khói hương nghi nghút, trông thật là nghiêm trang. Thầy tôi đứng ở trước, châm một nắm hương, cắm vào bình hương, lạy hai lạy, rồi quỳ xuống hai tay chắp để ngang trán, miệng lẩm nhẩm khấn. Thầy tôi khấn và lạy xong, thì đến những người trong họ và chúng tôi cứ lần lượt vào lạy, mỗi người bốn lạy. Lễ xong một chốc hết tuần hương, thì cỗ bàn trên bàn thờ hạ xuống, dọn rượu, cả nhà hội họp ăn uống rất vui vẻ.

(1) sáp.

Giải nghĩa

Bóng = nhẵn và sáng trông nhấp nhánh.

Lẩm nhẩm = nói sẽ trong mồm, người ngoài không nghe tiếng.

Tuần hương = một lượt hương cháy hết.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!