Nam giới không nên dùng rượu để kích thích tính dục

303. Nam giới không nên dùng rượu để kích thích tính dục

Không ít người cho rằng nam giới sau khi uống rượu có thể kích thích tính dục. Trên thực tế, đây là một sự hiểu lầm.

Bởi vì rượu không những không làm tăng thêm tính dục của nam giới, mà hoàn toàn ngược lại, rượu còn có thể làm giảm chất kích tố, làm cho tính dục và năng lực của nam giới giảm đi rõ rệt. Cho nên nam giới không nên uống rượu để tăng dục.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com