Nước và các đám mây

Water and clouds - Nước và các đám mây

Lượng nước trên trái đất luôn luôn giữ nguyên, nó không bao giờ thay đổi. Điều duy nhất thay đổi là dạng của nước. Nước tồn tại ở dạng lỏng ở biển và dòng sông, nước đóng băng thành dạng rắn để tạo thành tuyết và mưa đá và bay trong không khí dưới dạng các đám mây.

The amount of water on earth always remains constant, it never changes. The only thing, which changes, is the form of water. Water exists in liquid form in seas and rivers, freezes into a solid to make snow and hail and it floats in the air in the form of clouds.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!