Nơi nào vừa nóng lại vừa lạnh nhất?

Nơi nào vừa nóng lại vừa lạnh nhất?

Mùa hè ở Trung Quốc nóng nhất là vùng bồn địa Thổ Lỗ Phiên ở Tân Cương, nhiệt độ cao nhất lên tới 49,60C. Trên thế giới, nơi nóng nhất là Xômali ở châu Phi, nhiệt độ ngày thường cao nhất đạt tới 630C. Vậy mà bầu khí quyển ngoài cùng của Mặt Trời nhiệt độ lên tới 1 triệu độ C. Nhiệt độ của một số hành tinh trong vũ trụ vẫn còn vượt xa Mặt Trời. Nếu đem so sánh nhiệt độ của Mặt Trời và của các hành tinh có nhiệt độ cao trong vũ trụ thì có thể nói là đem con kiến so sánh với con voi. Các nhà khoa học cho rằng, vũ trụ hình thành do một vụ nổ lớn, chỉ trong vài giây của vụ nổ, nhiệt độ lên tới 1 tỷ độ C. Nhiệt độ tăng cao là do các hạt nhỏ của vật chất không ngừng chuyển động. Nhưng tốc độ chuyển động của các hạt này không có điểm dừng nên nhiệt độ của các vật thể cũng là vô tận, cũng có nghĩa là nhiệt độ không có giới hạn.

Ở Trung Quốc, nơi lạất là thi trấn Mạc Hà ở Hắc Long Giang, nhiệt độ thấp nhất là -53,20C. Trên thế giới, nơi lạnh nhất là Nam Cực, ở đây, nhiệt độ thấp nhất đo được là -82,20C

Nhiệt độ thấp nhất trên bề mặt Mặt Trăng là - 1830C. Sao Minh Vương có nhiệt độ thấp nhất là -2290C. Các cuộc thăm dò không gian cho thấy, nhiệt độ tại các khu vực lạnh nhất chỉ có -2700C. Các nhà khoa học cho rằng, khi nhiệt độ thấp nhất đến -217,160C thì các hạt cấu thành vật chất sẽ ngừng chuyển động nên nhiệt độ không thể hạ thấp hơn. Đây chính là giới hạn lạnh nhất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tìm hiểu về Trái Đất
  • Biên dịch: Tuấn Minh
  • Nhà xuất bản Lao Động 2007
  • Thực hiện ebook: thuvien-ebook.com