Nói chuyện về tính giao

Chương IV - Nói chuyện về tính giao

Bạn có biết chăng?

 • Ba yếu tố của hành vi tính giao là gì?
 • Tình dục của con người đã sinh ra như thế nào?
 • Tại sao ở âu Mỹ lại có một thời thịnh hành phẫu thuật dương vật?
 • Tại sao đàn ông cao lớn, đàn bà thấp nhỏ?
 • Tại sao có người khác giới ngồi vào lòng mà vẫn không loạn?
 • Tính giao mặt áp mặt đã mang lại những thay đổi gì cho loài người?
 • Tại sao có một số người ở phương Tây hiện đại lại cho rằng tình dục là chuyện uống nước nhạt?
 • Tại sao trong xã hội tại xuất hiện gái điếm?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Bác sĩ giải đáp sức khỏe tình dục
 • Tác giả: Từ Bân
 • Biên dịch: Nguyễn Lư, Trần Gia Anh
 • Nhà xuất bản Hải Phòng, 2004
 • Đánh máy (vnthuquan.net): bevanng
 • Chuyển sang ebook (TVE): santseiya (28/11/2008)
"Like" us to know more!