Nêu tên các hành tinh, có thể nhìn thấy được từ trái đất mà không cần đến kính viễn vọng?

Nêu tên các hành tinh, có thể nhìn thấy được từ trái đất mà không cần đến kính viễn vọng?

15. Name the planets, which can be seen from earth without a telescope?

The five planets, which are the nearest to the sun, can be seen without telescope. They are Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn.

Nêu tên các hành tinh, có thể nhìn thấy được từ trái đất mà không cần đến kính viễn vọng?

Năm hành tinh gần với mặt trời nhất, có thể được nhìn thấy mà không cần kính viễn vọng. Chúng là sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!