Nên làm việc lúc nào

1. Nên làm việc lúc nào

Nhiều người khuyên nên suy nghĩ, viết lách vào buổi sáng vì lúc đó tinh thần minh mẫn hơn, còn buổi chiều thì nên dùng để tìm tài liệu, buổi tối nên đọc sách tiêu khiển.

Tôi tưởng đó chỉ là thói quen của mỗi người. Hai văn sĩ bạn thân của tôi viết những trang sách hay nhất trong cảnh đêm tĩnh mịch. Chỉ khi nào vạn vật xung quanh đều ngủ, các tiếng động đều tắt, thì óc hai anh ấy mới mẫn tuệ. Riêng tôi, tôi quen làm việc vào buổi chiều vì buổi sáng óc tôi chưa có cái đà suy nghĩ, còn buổi tối thì tôi phải nghỉ để đêm khỏi mất ngủ.

Có điều này ai cũng công nhận là nên sắp đặt sao cho có thể làm việc liên tiếp 3-4 giờ. Nến cứ làm việc độ một hai giờ lại phải ngừng lại thì mỗi khi làm tiếp, phải mất 10-15 phút hoặc hơn nữa cho óc quen với việc.

Tuy nhiên có nhà văn làm việc lúc nào cũng được. Người ta kể chuyện ông Aguessau, một hôm tặng bà vợ một tập tư tưởng, bảo: “Đây, tác phẩm trước bữa của tôi đây. Xin tặng mình”. Người ở dọn bữa thường trễ và trong lúc đợi bữa, ông viết tập tư tưởng ấy.

Khi viết sách thì có thể theo Alphonse Daudet, Anatole France, hăng hái làm việc trong 6-7 tháng: còn học thì phải đều đều suốt năm, bỏ lâu sẽ quên mất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)