Nên bồi dưỡng những tình cảm cao thượng

Nên bồi dưỡng những tình cảm cao thượng

Chắc bạn muốn hỏi tôi, có những cảm xúc nào khác không gây những hậu quả bi thãm như trong các chuyện kể trên không. Dĩ nhiên là có.

Huân tước Nuffield năm 1936 đi thăm rất lâu những miền nghèo khổ tại xứ Grande Bretagne; óng chi phiếu hai triệu bảng cho một ủy ban, nhờ ủy ban phân phát số tiền đó mà giấu tên ông.

Trong những miền không có chút nguồn lợi gì về thương mại đó, mặc dầu sống trong những hoàn cảnh tuyệt vọng mà dân chúng đàn ông cũng như đàn bà, vẫn tin ở mình, ở một tương lai tươi sáng. Lòng tin đó cứu được họ.

Tất cả những cái gì tốt ở trong đời - cả trong đời của bạn nữa - đều do những tình cảm cao thượng mà phát sinh cả. Nhưng chúng ta nên thực tế và nhìn thẳng vào bản tính con người.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com