Mark Zuckerberg thảo luận về công ty khởi nghiệp

Mark Zuckerberg thảo luận về công ty khởi nghiệp

Tuần trước, Mark Zuckerberg người sáng lập ra Facebook gặp gỡ với sinh viên tại đại học Stanford. Ông ấy có đôi lời khuyên cho họ mà tôi thấy có giá trị. Ông ấy nói rằng sinh viên phải dùng tri thức của họ để hội tụ vào việc giải quyết những vấn đề khó khăn mà thực sự là quan trọng cho xã hội, không chỉ khởi đầu công ty là nhà doanh nghiệp. Ông ấy thấy rằng thung lũng Silicon Valley có nhiều công ty khởi nghiệp thế nhưng phần lớn chỉ hội tụ vào việc giải quyết các vấn đề nhỏ, do đó không thể làm ra được tiền. Không nhiều công ty khởi nghiệp thành công; phần lớn đang vật lộn vì họ bắt đầu với ý tưởng sai và không có viễn kiến. Ông ấy hiểu ham muốn là nhà doanh nghiệp nhưng động viên sinh viên xây dựng công ty để giải quyết những vấn đề lớn và khó, không khởi đầu công ty chỉ để cảm thấy quan trọng. Ông ấy nói: "Tôi chưa bao giờ hiểu được tâm lí của việc khởi đầu công ty trước khi biết phải làm gì. Các bạn KHÔNG nên khởi đầu công ty chỉ để khởi đầu công ty."

Ông ấy chia sẻ câu chuyện riêng của ông ấy về cách ông ấy khởi đầu website mạng xã hội tại Harvard rồi mở rộng sang các trường khác mặc dầu nhiều người trong số họ đã có các trạm kết mạng xã hội riêng của họ. Lí do là ông ấy đã chưa nghĩ tới việc khởi đầu công ty. Ông ấy chỉ muốn kiểm thử viễn kiến của ông ấy để xem điều ông ấy làm có đáng làm không. Ông ấy nói: "Tôi tới các trường mà chắc là khó nhất cho chúng tôi thành công để kiểm thử sản phẩm của tôi. Tôi biết nếu chúng tôi có cái gì đó tốt hơn người khác, điều đó sẽ là đáng để thời gian vào." Tất nhiên, sau vài tháng sản phẩm kết mạng xã hội của ông ấy là tốt và dễ dùng, phần lớn sinh viên bỏ các trạm kết mạng xã hội của riêng họ và chuyển sang sản phẩm của ông ấy. Chỉ thế rồi Zuckerberg mới quyết định khởi đầu công ty khởi nghiệp riêng của ông ấy mang tên "Facebook". Ngày nay Facebook có trên một tỉ người dùng và nó là trạm mạng xã hội lớn nhất trên trái đất.

Zuckerberg thúc giục các sinh viên bắt đầu từ ý tưởng nhưng kiểm thử nó kĩ lưỡng để chắc là nó đáng theo đuổi. Ông ấy đề nghị họ thăm dò các khu vực khác để chắc rằng nó có thể có tác động trước khi khởi đầu công ty. Ông ấy nói: "Thăm dò điều bạn muốn làm, kiểm thử nó, kiểm nghiệm nó trước khi quyết tâm làm. Bạn phải giữ cho bản thân bạn linh hoạt và sẵn sàng thay đổi bất kì khi nào thị trường thay đổi. Chẳng hạn, Facebook sớm để ý rằng mọi người đổi hình ảnh hồ sơ của họ mọi ngày. Đó là hoạt động của người dùng làm cho công ty nhận ra rằng nó phải hội tụ vào ảnh. Ông ấy cười: "Chúng tôi nhanh chóng biết rằng có nhu cầu lớn để mọi người chia sẻ ảnh với nhau."

Zuckerberg xây dựng phiên bản Facebook đầu tiên vào tháng giêng năm 2004 trong thời gian hầu hết các sinh viên đang học cho kì thi. Với một lớp về lịch sử nghệ thuật, ông ấy phải ghi nhớ về 200 tác phẩm nghệ thuật và giải thích ý nghĩa lịch sử của chúng. Thay vì làm điều đó, ông ấy đã phát triển một website lựa chọn ngẫu nhiên một trong 200 ảnh nghệ thuật với một không gian nhỏ bên dưới nó cho sinh viên viết về ý nghĩa lịch sử là gì. Ông ấy gửi email cho các bạn sinh viên với thông điệp 'Tôi làm công cụ này là chỗ các bạn có thể viết cái gì đó về nó ở đây." Khi sinh viên thêm các lời chú thích của họ vào bức ảnh, ông ấy biên soạn và biến chúng thành giáo sư của mình. Ông ấy thú nhận rằng điểm trên lớp đó không rất tốt nhưng ý tưởng có mạng những người cùng chia sẻ thông tin đọng lại với ông ấy. Đó là bắt đầu của việc phát triển mạng xã hội mà về sau trở thành Facebook.

English version: Mark Zuckerberg discuss startups

Last week, Mark Zuckerberg the founder of Facebook met with students at StanfordUniversity. He had few advices to them that I found valuable. He said that students must use their knowledge to focus on solving difficult problems that are really important to society, not just start a company to be an entrepreneur. He find that Silicon Valley has so many startups but most only focus on solving small problems, therefore cannot make money. Not many startups are successful; most are struggling because they start with the wrong ideas and no vision. He understood the desire to be an entrepreneur but encouraged students to build companies that solve big and difficult problems, not start a company just to feel important. He said: "I never understood the psychology of starting a company before knowing what to do. You should NOT start a company just to start a company."

Full article: Mark Zuckerberg discuss startups

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Doanh nghiệp và khởi nghiệp
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!