Mục tiêu đem lại động lực

Mục tiêu đem lại động lực

Nếu bạn biết mình cần cái gì thì sẽ có hứng thú bắt đầu hành động.

Vì có mục tiêu rồi, công việc sẽ trở nên hấp dẫn bạn. Bạn có thể dự tính thời gian và tiền bạc. Bạn cần nghiên cứu, suy nghĩ và đề ra kế hoạch của mình. Bạn càng suy nghĩ nhiều về mục tiêu đó, thì bạn sẽ càng nhiệt tình hơn. Vì vậy nguyện vọng của bạn sẽ biến thành hiện thực.

Bạn cũng sẽ trở nên nhanh nhạy trước những cơ hội. Những cơ hội đó sẽ giúp bạn đạt tới mục tiêu. Vì bạn đã có đích rõ ràng, bạn biết mình muốn gì nên bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra những cơ hội đó.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!