Mục đích của dự án

Mục đích của dự án

Phần lớn các kĩ sư phần mềm đều muốn dự án của mình thành công nhưng lại không biết cách tiến hành. Một phương pháp tôi dạy cho họ là xác định mục đích ưu tiên ở ngay lúc bắt đầu dự án và liên tục kiểm điểm sự tiến triển theo mục đích này trong thời gian điều hành dự án.

Về căn bản, dự án phần mềm có ba mục đích chính: Chuyển giao sản phẩm đúng thời gian, hoàn thành mọi chức năng được yêu cầu, và có ít lỗi (chất lượng cao). Theo kinh nghiệm của tôi, khó mà đáp ứng được cả ba mục đích này nên tôi khuyên mọi người hãy lựa chọn một mục đích có ưu tiên cao nhất để làm theo đó. Điều này sẽ giúp cho họ tập trung thay vì dành quá nhiều nỗ lực vào cái gì đó mà họ không thể kiểm soát nổi. Hoàn tất điều khách hàng coi là quan trọng nhất chính là sự thành công cho dự án và để làm điều đó, người quản lí phải hỏi khách hàng xem ưu tiên cao nhất là gì.

Nhiều người không đồng ý với tôi rằng họ cần phải có một ưu tiên cao nhất nên tôi giải thích điều này trong thí dụ đơn giản sau: Giả định rằng còn ba tuần trước ngày chuyển giao theo lịch biểu nhưng dự án vẫn còn nhiều lỗi và chức năng cuối cùng chưa hoàn thành. Bạn sẽ làm gì? Nếu bạn quyết định chuyển giao phần mềm theo đúng ngày tháng quy định, bạn có cho rằng khách hàng sẽ hài lòng với sản phẩm chưa hoàn thành và số lỗi lầm còn nhiều không? Nếu bạn chọn chuyển giao sản phẩm khi các chức năng được hoàn thành, bạn có cho rằng khách hàng sẽ hài lòng khi sản phẩm bị chậm trễ mặc dầu nó đáp ứng tất cả các chức năng? Nếu bạn quyết định kéo dài thêm vài tuần nữa để sửa mọi lỗi lầm và chức năng vậy bạn có cho rằng khách hàng sẽ hài lòng nếu việc chuyển giao bị chậm trễ cho dù sản phẩm có chất lượng cao?

Mục đích chính về sự thành công của dự án phần mềm là do sự cảm nhận của khách hàng cho nên bạn cần phải hỏi khách hàng. Việc nói chuyện với khách hàng rất quan trọng trong các dự án phần mềm và bạn phải hỏi họ: Có cần sửa tất cả các lỗi lầm không, hay chỉ sửa những lỗi chủ chốt nhất trước ngày chuyển giao? Mọi chức năng được đề nghị có cần được hoàn thành không hay chỉ những chức năng quan trọng nhất mới cần được thực hiện trước ngày chuyển giao? Và ngày chuyển giao có phụ thuộc vào những chức năng đặc biệt đó không? Khi các ưu tiên còn chưa rõ ràng, bạn phải đặt câu hỏi - bởi vì khi ưu tiên của dự án thay đổi thì mọi sự đều thay đổi. Chìa khoá thành công của dự án là nhận ra mục đích nào có ưu tiên cao nhất theo quan điểm của khách hàng.

Phần lớn các giáo sư đại học chỉ dạy sinh viên rằng nhân tố thành công là chất lượng cao và tập trung vào việc dạy nhiều về kiểm thử. Mặc dầu chất lượng quan trọng nhưng tôi nghĩ thành công dự án chỉ dựa vào chất lượng mà thôi là không đúng. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thị trường cạnh tranh cao độ, đôi khi có sản phẩn trên thị trường trước nhất lại là ưu thế chiến lược (Chẳng hạn Microsoft chọn chiến lược này bởi vì khi họ đưa sản phẩm mới vào thị trường, họ muốn chiếm toàn bộ thị trường để không ai có thể tạo ra sản phẩm tương tự hay cạnh tranh với họ, mặc dầu sản phẩm vẫn còn nhiều lỗi lầm nhưng họ sửa sau).

Trong nền kinh tế thị trường, khách hàng sẽ mua sản phẩm đầu tiên có trên thị trường bởi vì họ muốn sử dụng công nghệ mới nhất. Chừng nào mà sản phẩm làm được cái gì đó tốt, họ sẽ hài lòng. Chừng nào mà khiếm khuyết chưa đến nỗi nào thì họ vẫn có thể chấp nhận được.

Kết luận của tôi về sự thành công của dự án phần mềm là khả năng biết hỏi khách hàng mục đích nào là ưu tiên cao nhất rồi làm kế hoạch để đạt tới nó.

English version

Full article: Project Goals

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Quản lý dự án
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!