Một tấm lòng từ thiện (tiếp theo)

Một tấm lòng từ thiện (tiếp theo).

Đám ma

Lễ cất đám bà Félicienne làm tại Sóc Trăng ngày hai mươi ba tháng tám năm 1923. Các thân hào Pháp Việt trong bản hạt, các đại biểu những tỉnh Nam Kỳ và cả những người đã chịu ơn bà trong bấy nhiêu năm, đều đi đưa đám rất đông.

Có một đội lính tập đi hộ tang. Đáng lẽ có một ông quan to thay mặt Nhà nước đọc bài điếu tang để kể công đức bà đã vì hết lòng giúp người mà chết. Song vì khi lâm chung bà có trối lại rằng lễ tống táng làm cho giản dị đơn sơ, nên lúc hạ huyệt không có bài điếu tang.

Tuy vậy, mà lễ cất đám bà rất là long trọng, vì người đi đưa thật đông mà ai ai cũng lấy làm cảm động và thương tiếc bà lắm.

Giải nghĩa

- Thân hào = những người giàu sang trong hạt.

- Đại biểu = người thay mặt.

- Điếu tang = bài văn viếng.

- Lâm chung = lúc hấp hối, sắp chết.

- Hạ huyệt = để xuống hố.

- Bản = bổn.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!