Một đứa con gái nhỏ hảo tâm

Buổi sớm mai con Laure đi học, sách cặp dưới cánh tay kia, cái quảu nhỏ dưới cánh tay nọ. Ông già kia đau yếu vừa đi tới đưa tay ra mà nói với nó rằng: “Con nít yêu dấu ôi! Cho ông một chút chi, ông đói.” Con Laure kiếm trong túi, thì túi trống. Nó mới dỡ cái quảu nhỏ của nó ra, lấy trái cây mẹ nó cho nó để ăn lót lòng; mà rằng: “Nầy, tôi có bấy nhiêu đây thôi; chia ra.” Ông già và cảm ơn nó và rưng rưng nước mắt, còn con Laure vui lòng đi tuốt. Đồ ăn đó chẳng hề làm cho nó vui lòng chừng ấy đâu.

Nguồn

  • Tác phẩm: Truyện Phansa diễn ra quốc ngữ - Fables de la Fontaine traduites en annamite pour la première fois (năm 1884)
  • Tác giả: Jean de La Fontaine
  • Người dịch: Trương Minh Ký