Mặt trời

Mặt trời
Mặt trời mọc

Mặt trời cũng là một trái cầu tròn như trái đất ta ở, nhưng lớn hơn trái đất không biết bao nhiêu mà kể(1). Ta coi hình như bé, là tại mặt trời xa trái đất vô cùng. Xung quanh mặt trời có những ngôi sao nhỏ gọi là hành tinh. Trái đất ta cũng là một vị hành tinh.

Khí nóng và ánh sáng do ở mặt trời mà ra. Ta ở trên mặt đất mà có ánh sáng và có khí nóng là nhờ có cái ánh sáng và cái khí nóng ở trên mặt trời chiếu xuống. Không có mặt trời thì trái đất đời đời tối tăm, lạnh lẽo, cỏ cây không mọc được và người cũng không sống được.

(1) Lời dặn ông thầy. - Cái bán kính mặt trời dài hơn bán kính của trái đất một trăm chín lần.

Giải nghĩa

Hành tinh = ngôi sao đi quanh mặt trời.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!