Mưu kế tiễn cha

6. Mưu kế tiễn cha

Ngô Chất, một danh nhân thời Tam Quốc có học vấn thông tuệ, được cha con Tào Tháo kính trọng, tin dùng. Tào Phi tìm mọi cách mời được ông ta về làm mưu sĩ cho mình.

Lúc bấy giờ, giữa Tào Phi và Tào Thực đã xẩy ra mâu thuẫn rất sâu sắc. Tào Thực giỏi thơ văn, tính tình phóng khoáng, được cha yêu quý.

Vả lại phu nhân của Tào Tháo cũng rất thương yêu Tào Thực, muốn giúp Tào Thực lên ngôi Thái tử. Nhiều lần Tào Phi tìm cách hại Tào Thực mà chưa thành.

Một lần, Tào Tháo xuất quân đi chinh phạt ở xa. Cả Tào Phi và Tào Thực đều ra tiễn cha. Tào Phi chưa biết xử trí ra sao, liền hỏi Ngô Chất. Biết rõ nội tình trong cung đang tranh giành ngôi Thái tử, Ngô Chất liền hiến một kế hay cho Tào Phi.

Quả nhiên thi hành theo kế của Ngô Chất, Tào Phi được Tào Tháo đánh giá là người con hiếu thảo, thật lòng lo lắng cho cha. Do vậy mà đã truyền ngôi Thái tử cho Tào Phi.

Mưu sĩ mà Ngô Chất đã bày cho Tào Phi kế gì vậy?

Giải đáp:

Ngô Chất nói với Tào Phi:

- Lần này tiễn đưa Đại vương xuất chinh, ông không nên nói nhiều, chỉ làm ra vẻ khóc lóc thảm thiết là được.

Tào Phi nghe theo, tỏ vẻ lo lắng về việc xuất chinh của vua cha, khóc lóc thảm thiết, nước mắt như mưa, đập đầu xuống đất, khiến cho Tào Tháo và những người có mặt ở đó đều cảm động. Từ đó Tào Tháo cho rằng Tào Thực là người hời hợt, còn Tào Phi mới thật lòng với cha. Do vậy sau này đã truyền ngôi Thái Tử cho Tào Phi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!