Mưa dầm gió bấc

MƯA DẦM GIÓ BẤC

Cảnh mưa dầm

Về mùa đông, khi gặp mưa dầm gió bấc, thì phong cảnh nhà quê trông thật tiêu điều buồn bã. Ngoài đồng thì nước giá, thỉnh thoảng mới thấy lác đác có người cày hay bừa. Người nào người nấy cặm cụi (lụi cụi) mà làm, không trò chuyện vui vẻ như khi ấm áp. Trong làng thì đường sá vắng tanh, bùn lầy đến mắt cá. Xung quanh mình, không có một tiếng động, chỉ nghe gió thổi vào bụi tre ù ù, giọt nước rơi xuống đất lách tách.

Giải nghĩa

Tiêu điều = vắng vẻ, buồn bã.

Giá = lạnh cóng chân tay.

Cặm cụi = cắm đầu làm, không nghĩ đến việc khác.

Bùn lầy = đất lõng bõng nước.

"Like" us to know more!