Mượn vía thần linh cổ vũ quân sĩ

28. Mượn vía thần linh cổ vũ quân sĩ

Đời Tống, ở phương Nam có tục cúng bái quỷ thần. Quân lính trong quân đội cũng làm như vậy. Danh tướng Bắc Tống là Địch Thanh đưa tới chinh phạt thủ lĩnh dân tộc Mán - Nùng Trí Cao. Quân tướng phải băng rừng lội suối, vất vả vạn phần. Khi đoàn quân tới Quế Lâm, Địch Thanh liền cho lập đàn cúng tế thần, sau đó lấy ra 100 đồng tiền xu, cầu xin:

- Lần này xuất chinh, nếu quân ta toàn thắng thì khi tung 100 đồng tiền vàng này, xin quỷ thần cho tất cả đều ngửa!

Các tướng lĩnh thân cận đều ngăn cản ông:

- Nếu như có đồng tiền sấp, sợ rằng sẽ gây dao động tới quyết tâm chiến thắng của đại quân!

Nhưng Địch Thanh không nghe. Trước mặt hàng vạn quân tướng, ông ta tung 100 đồng tiền lên trên không. Khi chúng rơi xuống đất thì mọi người đều thấy tất cả các đồng tiền đều ngửa hết. Toàn quân dậy tiếng hoan hô vang rừng, vang núi.

Địch Thanh sai người đem 100 chiếc đinh tới, đóng chặt các đồng tiền xuống đất, dùng tấm lụa phủ lên trên, sau đó nói:

- Đợi khi đại quân chiến thắng trở về, nhất định sẽ bái tạ thần linh, rồi mới thu lại những đồng tiền này!

Quân lính tin rằng được thần linh phù hộ, càng phấn khích băng rừng tới tận sào huyệt quân phiến loạn, tiêu diệt sạch bọn chúng.

Thực ra, Địch Thanh đã dùng một kế nhỏ để cổ vũ tinh thần binh sĩ, dựa vào thần linh mà giành chiến thắng.

Bạn hãy nghĩ xem, Địch Thanh đã dùng cách gì vậy?

Giải đáp:

Đại thắng trở về, Địch Thanh sửa lễ bái tạ thần linh rồi cho thu lại những đồng tiền đã tung ra. Các tướng lĩnh thân cận của ông lúc đó mới biết, 100 đồng tiền có hai mặt như nhau, đều là mặt ngửa! đây chính là một biện pháp cổ vũ, khích lệ tinh thần chiến đấu của binh sĩ mà danh tướng Địch Thanh thông minh đã chuẩn bị từ trước.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!