Mùa mưa

MÙA MƯA

Về mùa mưa, lắm khi trời mưa đến ba bốn ngày không ngớt. Những ngày mưa như thế, trên trời thường có mây kéo đen nghịt. Thỉnh thoảng có cơn gió mát lạnh, hay cái chớp sáng loè(1). Rồi trận mưa này chưa dứt, trận khác đã đến, cứ như trời trút nước xuống vậy. Ngoài đồng thì nước mưa ngập cả. Đường sá thì bùn lầy, trong nhà thì ướt át bẩn thỉu(2), thật là khó chịu.

(1) lòa. - (2) dơ dáy.

Giải nghĩa

Ngớt = dứt trận mưa nhưng chưa tạnh hẳn.

Đen nghịt = đen khắp cả, không hở chỗ nào.

Trút = đổ xuống như rót.

Bẩn thỉu = có nơi gọi là nhớp nhúa, dơ nhớp.

Bài tập

Học tiếng - Mây kéo - ướt át - trận mưa - cái chớp.

Đặt câu - Lúc trời sắp mưa thì … kín cả.- Trước khi nghe thấy sấm thì ta trông thấy… - Hôm qua tôi đi học bị … ướt hết cả. - Trời mưa lâu thì trong nhà … lắm.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!