Mùa hè không nên đeo đồ trang sức bằng kim loại

167. Mùa hè không nên đeo đồ trang sức bằng kim loại

Mùa hè đeo đồ trang sức bằng kim loại, như hoa tai, dây chuyền, xuyến v.v... có thể gây ra các bệnh về da.

Bởi vì đồ trang sức bằng kim loại thường có nicken, crômi có thể gây ra bệnh viêm da tiếp xúc. Mùa hè ra nhiều mồ hôi, một số chất kim loại trong đồ trang sức bằng kim loại có thể hoà tan vào trong mồ hôi, tăng thêm cơ hội tiếp xúc giữa kim loại và lớp da và có thể ngấm vào bên trong lớp da. Cho nên mùa hè không nên đeo đồ trang sức bằng kim loại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com