Mô tả ngắn gọn cách trận mưa đá được hình thành

Mô tả ngắn gọn cách trận mưa đá được hình thành

13. Briefly describe how are the hail storms formed

The hail begins as ice crystals in giant cumulonimbus clouds. Air currents push the crystals bump into water droplets, which freeze around them in layers. The layers of ice build up until they form heavy hailstorms, which fall on the Earth.

Mô tả ngắn gọn cách trận mưa đá được hình thành

Mưa đá bắt đầu dưới dạng những tinh thể đá trong những đám mây tích mưa khổng lồ. Những dòng không khí đẩy tinh thể vào các giọt nước nhỏ, đóng băng quanh chúng tạo thành các tầng. Các tầng băng hình thành cho đến khi chúng tạo thành các trận mưa đá lớn rơi xuống đất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!