Món lưỡi của Êdốp

2. Món lưỡi của Êdốp

Khi còn trẻ, Êdốp là nô lệ cho một nhà quý tốc. Một lần chủ nhân đãi tiệc mời khách khứa tới ăn, sai Êđốp chuẩn bị một bữa tiệc lớn để đãi khách. Êdốp làm một bữa tiệc đủ các loại lưỡi. Chủ nhân vô cùng ngạc nhiên hỏi:

- Thế này là thế nào?

Êdốp thản nhiên đáp:

- Ngài sai tôi chuẩn bị một bữa tiệc ngon để tiếp đãi các khách quý. Lưỡi là điểm quan trọng nhất tạo nên học vấn, vậy thì đó chẳng phải là mon ăn ngon nhất của những nhà triết học này sao?

Các vị khách nghe thế đều mỉm cười tán thưởng.

Chủ nhân lại sai Êdốp ngày mai phải chuẩn bị một bữa tiệc dở nhất. Ngày hôm sau, bữa tiệc vẫn là các món lưỡi. Chủ nhân vô cùng tức giận, nhưng Êdốp không hề lo sợ, vẫn bình tĩnh trả lời hết sức chặt chẽ, khiến chủ nhân không sao trách mắng được.

Vậy Êdốp đã nói như thế nào?

Giải đáp:

Câu trả lời của Ê Dốp là:

- Chẳng phải mọi điều xất xa nhất đều xuất phát từ miệng lưỡi con người đó sao? Cái lưỡi là thứ quan trọng nhất và cũng là thứ xấu xa nhất!

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!