Gia tộc (Luân lý Giáo khoa thư lớp sơ đẳng)

Gia tức là nhà, thì có ông bà, cha mẹ và anh em, chị em. Tốc tức là họ, thì bên nội có chú, bác, cô, thím, anh em, chị em con chú, con bác; bên ngoại có cậu, mợ, dì và anh em, chị em con cô, con cậu và đôi con gì.

Vậy gia tộc là chỉ gồm cả những người cùng chung một máu mủ.

Người một gia tộc ở với nhau, phải thương yêu nhau, bênh vực nhau và giúp đỡ nhau. Những cách ăn ở với nhau như thế, tức là bổn phận của mọi người tnong gia tộc.

Một nhà sum họp

Tiểu dẫn: Sự liên lạc trong gia tộc

Huyên hỏi Kính rằng: “Hôm nọ thầy giảng bài, vì những người trong gia tộc như những viên gạch xây tường, là ý nghĩa làm sao? Như tôi mà lại ví với viên gạch, thì sẽ là gì?”

Kính trả lời rằng: “Anh không hiểu thầy nói thế là nói thí dụ à? Ý thầy muốn nói rằng: Gạch để rời từng hòn, thì không được việc gì, thế mà lấy vôi xây với nhau thành tường, làm thành nhà, thì che chở cho người ta được khỏi nắng mưa gió bão. Người ta cũng vậy, lẻ loi một mình, thì không làm gì được, hội họp với nhau thành gia tộc, thì mới có thế lực mạnh”

Giải nghĩa

- Bên nội = họ bên cha

- Bên ngoại = họ bên mẹ.

Câu hỏi

- Gia là gì? - Tộc là gì? - Người trong một gia tộc có những ai? - Những người trong gia tộc phải ăn ở với nhau như thế nào? - Huyên hỏi Kính gì? - Kính trả lời làm sao?

Có thể bạn muốn xem