Luân lý Giáo khoa thư lớp sơ đẳng

Bia-luan-ly-giao-khoa-thu.jpg
Luan-ly-giao-khoa-thu-2.jpg

Phần thứ nhất: Luân lý

Chương thứ nhất: Bổn phận đối với gia tộc

 1. Gia tộc (Luân lý Giáo khoa thư lớp sơ đẳng)
 2. Bổn phận làm con
 3. Yêu mến cha mẹ (Luân lý Giáo khoa thư lớp sơ đẳng)
 4. Phải tôn kính và vâng lời cha mẹ
 5. Biết ơn cha mẹ (Luân lý Giáo khoa thư lớp sơ đẳng)
 6. Phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu
 7. Cháu đối với ông bà
 8. Thờ phụng tổ tiên (Luân lý Giáo khoa thư lớp sơ đẳng)
 9. Tình anh chị em trong nhà
 10. Quyền anh trưởng
 11. Bổn phận anh trưởng phải trông nom em
 12. Anh phải làm gương cho em
 13. Bổn phận người trong họ ăn ở với nhau
 14. Nghĩa gia tộc (Luân lý Giáo khoa thư lớp sơ đẳng)
 15. Người giúp việc
 16. Bổn phận đối với người giúp việc

Chương thứ hai: Bổn phận đối với học đường

 1. Bổn phận phải đi học
 2. Sự học vấn và sự giáo dục
 3. Đi học phải chuyên cần
 4. Bổn phận ở với thầy (lúc đang học)
 5. Bổn phận ở với thầy (lúc thôi học rồi)
 6. Bổn phận ở với bạn học (lúc đang học)
 7. Bổn phận ở với bạn học (lúc thôi học rồi)

Chương thứ ba: Bổn phận đối với bản thân

 1. Thân thể và linh hồn
 2. Sự sạch sẽ
 3. Tiết độ
 4. Sự ăn uống có điều độ
 5. Nghiện rượu
 6. Nghiện thuốc phiện
 7. Cờ bạc
 8. Vệ sinh
 9. Sự sạch sẽ
 10. Cần phải vận động
 11. Thể thao và du hí

Chương thứ tư: Bổn phận đối với xã hội

 1. Xã hội
 2. Đoàn thể trong xã hội
 3. Bổn phận đối với xã hội
 4. Công bình và nhân ái
 5. Công bình
 6. Trọng cái tính mệnh của người ta
 7. Trọng của người
 8. Trọng danh giá người
 9. Sự nói xấu
 10. Sự nói vu
 11. Lễ phép
 12. Lòng nhân ái
 13. Sự bố thí
 14. Cách bố thí phải thế nào?
 15. Việc thiện
 16. Nghĩa đồng bào
 17. Nghĩa hữu ái
 18. Lòng thí xả
 19. Đối với các loài cầm thú
 20. Ta nên thương loài vật
 21. Kính mền và biết ơn Nhà nước

Phần thứ hai: Chính trị - Phong tục - Đơn từ, thư khế

Chương thứ nhất: Bắc kỳ

 1. Xã, công điền, công thổ
 2. Lý dịch, chức vụ của lý dịch
 3. Hương hội
 4. Sổ chi thu (Bắc kỳ)
 5. Chánh phó tổng, chức vụ chánh phó tổng
 6. Tỉnh, các quan, chức vụ của các quan (Bắc kỳ)

Chương thứ hai: Trung kỳ

 1. Xã, hương chức
 2. Hương chức, sổ chi thu, cai phó tổng
 3. Triều đình (Trung kỳ)

Chương thứ hai: Nam kỳ

 1. Xã, hương chức, chức vụ của hương chức
 2. Chức vụ của hương chức (tiếp theo)
 3. Sổ chi thu (Nam kỳ)
 4. Cai phó tổng (Nam kỳ)
 5. Tỉnh, các quan, chức vụ của các quan (Nam kỳ)

Chương thứ tư: Cao mên

 1. Xã, hương hội, hương dịch
 2. Tổng, Srok
 3. Khet (tỉnh)
 4. Triều đình (Cao mên)

Chương thứ năm: Ai lao

 1. Xã, tổng, tỉnh
 2. Triều đình (Ai lao)

Chương thứ sáu: Chính thể Đông Pháp

 1. Xứ Đông Pháp

Chương thứ bảy: Cúng lễ, hội hè

 1. Thờ thành hoàng
 2. Tế lễ
 3. Các ngày tế lễ trong làng
 4. Ngày đại hội
 5. Ngôi thứ trong làng
 6. Các ngày tết lớn
 7. Hội Nước ở Cao mên
 8. Hội đánh cá

Chương thứ tám: Lễ hôn, lễ tang

 1. Lễ hôn
 2. Lễ hôn (tiếp theo)
 3. Lễ cưới ở Cao mên
 4. Lễ tang (các lễ)
 5. Tang phục

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!