Phải tôn kính thầy

Phải tôn kính thầy.

Kể trong bách (39) nghệ, thì nghề nào cũng quí, nhưng nghề dạy học là đáng quí hơn cả. Không có người làm ruộng, thì ta không có cơm mà ăn; không có người dệt vải, thì ta không có áo mà mặc; không có thợ nề (40), thợ mộc, thì ta không có nhà mà ở. Nhưng nếu không có thầy dạy học, mở mang trí tuệ cho ta, thì dẫu ta làm nên gì đi nữa, cũng là phường giá áo túi cơm mà thôi! Như thế thì cái đời còn có giá trị gì!

Vậy ta phải tôn kính thầy học lắm mới được.

Phải tôn kính thầy. Cha mẹ sinh ta và nuôi ta, thầy dạy ta để mở mang trí tuệ cho ta. Vậy ta phải tôn kính thầy cũng như tôn kính cha mẹ.

Giải nghĩa

- Trí tuệ = khiếu để hiểu biết mọi việc.

- Giá áo túi cơm = nói ví người như cái giá móc áo, cái túi đựng cơm.

Chú thích

(39) bá

(40) hồ

Có thể bạn muốn xem