Phải sạch sẽ (Luân lý Giáo khoa thư lớp đồng ấu)

Phải sạch sẽ.

Khiết là một đứa bé ở sạch. Sáng dậy nó rửa mặt, rửa cổ, rửa tay. Rồi chải đầu, mặc áo, đi giày thật tiêm tất.

Khi nó viết, nó giữ không dể mực dây ra tay. Sách vở của nó bao bọc sạch sẽ. Khi nó chơi, nó giữ gìn quần áo, không để lấm, không làm rách.

Phải sạch sẽ. Ta phải giữ thân thể, quần áo, sách vở cho thật sạch. Có sạch thì người ta mới ưa. Bấn thỉu (64) (nhớp nhúa) thì ai cũng ghét.

Giải nghĩa

- Tiêm tất = gọn gàng, tử tế.

(64) dơ dáy

Có thể bạn muốn xem