Người trong họ

Người trong họ.

Thìn đang giở tập tranh ra xem, thấy Xuân và Hạ là em họ đến chơi, vội vàng cất ngay (20) vào trong tráp.

Mẹ anh Thìn trông thấy, bảo rằng: "Con không nên thế (21), lấy tranh ra cho Xuân và Hạ cùng xem. Anh em trong họ với nhau, mà có mấy tờ tranh mà cũng giấu, không cho nhau xem, thế chẳng hóa ra lại tệ hơn người ngoài hay sao."

Thìn vâng lời mẹ, lấy ngay (22) tranh ra cho Xuân và Hạ xem.

Người trong họ. Đối với mọi người trong họ, bất cứ xa gần hay nội ngoại, ta phải ăn ở cho có tình thân ái, chớ nên chểnh mảng (23) thờ ơ (24) như người dưng nước lã.

Giải nghĩa

- Nội = họ nội tức là họ về bên cha.

- Ngoại = họ ngoại tức là họ về bên mẹ.

Chú thích

(20) liền.

(21) vậy.

(23) lơ là.

(24) lạc lẽo

Có thể bạn muốn xem