Kính trọng cha mẹ

Kính trọng cha mẹ.

Hợi hãy còn bé mà đã biết ăn ở như người lớn. Cha mẹ yêu nó và chiều nó lắm, vì chỉ có một mình nó mà thôi. Tuy vậy mà nó chẳng hề làm nũng bao giờ.

Khi cha mẹ hỏi han gì, nó trả lời rất cung kính; sai bảo gì, nó vui lòng làm ngay (3).

Hợi là một đứa bé có lễ phép, ai cũng yêu mến.

Kính trọng cha mẹ. Con mà yêu mến cha mẹ, thì bao giờ cũng kính trọng cha mẹ. Kính trọng nghĩa là ăn ở có lễ phép, và lúc nào cũng ngoan ngoãn (4) từ tốn, gọi (5) dạ bảo vâng.

Chú thích

(3) liền

(4) nết na

(5) kêu

Có thể bạn muốn xem