Luân lý Giáo khoa thư lớp đồng ấu

Trang-bia-luan-ly-giao-khoa-thu-lop-dong-au.png


MỤC LỤC

Chương thứ nhất : Bổn phận đối với gia tộc

 1. Gia tộc
 2. Yêu mến cha mẹ
 3. Kính trọng cha mẹ
 4. Vâng lời cha mẹ
 5. Biết ơn cha mẹ
 6. Giúp đỡ cha mẹ
 7. Phải thật thà với cha mẹ
 8. Anh chị em
 9. Đối với ông bà
 10. Thờ phụng tổ tiên
 11. Người trong họ
 12. Tôi tớ trong nhà
 13. Người quen thuộc với nhà mình
 14. Một nhà xum họp
 15. Một nhà hòa hợp
 16. Nghĩa gia tộc

Chương thứ hai : Bổn phận đối với học đường

 1. Trường học
 2. Phải yêu mến thầy
 3. Phải tôn kính thầy
 4. Phải vâng lời thầy
 5. Phải biết ơn thầy
 6. Phải thật thà với thầy
 7. Chuyên cần
 8. Đi học phải đúng giờ (Luân lý Giáo khoa thư lớp đồng ấu)
 9. Lòng tốt đối với bạn
 10. Phải biết chiều bạn
 11. Bênh vực kẻ yếu
 12. Giúp đỡ lẫn nhau
 13. Nghĩa hợp quần

Chương thứ ba : Học trò tốt, học trò xấu

 1. Chọn bạn mà chơi (Luân lý Giáo khoa thư lớp đồng ấu)
 2. Phải sạch sẽ (Luân lý Giáo khoa thư lớp đồng ấu)
 3. Có thứ tự
 4. Phải chú ý
 5. Phải làm lụng
 6. Phải chăm học
 7. Đứa học trò xấu
 8. Lười biếng (nhác nhớn)
 9. Không có thứ tự
 10. Không có ý tứ
 11. Tính ương ngạnh
 12. Tính khoe khoang và hợm mình
 13. Tính nhát sợ
 14. Tính nói dối
 15. Tính nói xấu
 16. Tính mách lẻo
 17. Tính hay chế nhạo
 18. Tính ghen
 19. Tính tức giận
 20. Tàn bạo
 21. Tính độc ác

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!