Lợi nhuận của công ty khởi nghiệp

Lợi nhuận của công ty khởi nghiệp

Một nhà doanh nghiệp viết cho tôi: "Tôi đã khởi đầu một công ty từ vài năm trước đây và làm đủ tiền cho bản thân tôi. Tôi không thấy lí do cho tăng trưởng công ty lớn hơn như thầy chủ trương trong blog của thầy. Tôi nghĩ nên để nhà doanh nghiệp xác định khi nào thì khởi đầu và khi nào thì dừng lại và họ muốn tăng trưởng công ty bao nhiêu. Thầy nghĩ sao?"

Đáp: Khởi đầu một công ty công nghệ là khác với khởi đầu một doanh nghiệp nhỏ. Nếu bạn là nhà doanh nghiệp thực thụ thì sự hội tụ của bạn nên vào việc làm tăng trưởng công ty để được lợi nhuận tối đa có thể được. Bạn không khởi đầu một công ty cho vui; bạn không khởi đầu một công ty chỉ để làm cùng điều như ai đó làm việc cho một công ty; bạn không khởi đầu một công ty bởi vì bạn cần việc làm.

Lí thuyết doanh nghiệp đã nói tới lợi nhuận nhưng họ KHÔNG nói bao nhiêu được coi là lợi nhuận tốt. Trường kinh doanh chỉ dạy bạn làm ra tiền và không làm mất tiền. Nếu thu nhập của bạn là $100 và chi phí của bạn là $99 thì lợi nhuận của bạn là $1. Có đủ tốt không? Cách tốt nhất để xác định một công ty là thành công hay không là nhìn vào lề lợi nhuận. Công ty thành công phải làm ra lề lợi nhuận từ 20 tới 30 phần trăm. Là công ty khởi nghiệp, sẽ mất một thời gian để đạt tới mức đó. Tất nhiên một số công ty có thể làm nhanh hơn các công ty khác nhưng về trung bình có thể phải mất 2 năm. Nếu bạn không có được lề lợi nhuận đó thì bạn phải hỏi câu hỏi nghiêm chỉnh về bản chất doanh nghiệp của bạn và cách nó được quản lí.

Có nhiều người cai quản doanh nghiệp mà không làm ra lợi nhuận. Điều họ làm là làm ra đủ tiền để giữ cho bản thân họ nổi về tài chính thay vì tập trung vào xây dựng và tăng trưởng doanh nghiệp. Họ nghĩa rằng họ đang ở trong doanh nghiệp công nghệ nhưng thực ra họ thực sự trong công ty nhỏ, không khác biệt với ai đó vận hành tiệm cà phê hay nhà hàng. Là nhà doanh nghiệp trong công nghệ, bạn ở trong doanh nghiệp sinh lời cao. Nếu bạn không làm ra ít nhất 20 tới 30 phần trăm lợi nhuận thì bạn KHÔNG thành công.

Xin nhìn vào Apple, Google, và Microsoft; cho dù họ không còn là công ty khởi nghiệp nhưng họ không đứng yên mặc dầu họ vẫn đang làm lợi nhuận tốt. Họ biết rằng nếu họ không tăng trưởng, ai đó sẽ vượt qua họ và nắm lấy thị trường. Công nghệ là kinh doanh cạnh tranh cao; nếu bạn không tăng trưởng nhanh bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau. Nếu bạn không sinh lời cao, bạn không thể tăng trưởng nhanh được cho nên bạn cần lề lợi nhuận lớn để tăng trưởng thành doanh nghiệp, làm cho người khác không thể cạnh tranh được với bạn. Điều gì xảy ra nếu Apple không có iPod, iPhone và iPads? Nó có thể vẫn còn ở trong kinh doanh máy tính cá nhân ngày nay được không? Bạn có biết điều gì đã xảy ra cho Dell không? Dell đã là công ty máy tính số một vài năm trước nhưng ngày nay Dell đang vật lộn để duy trì kinh doanh. Bạn có biết điều gì đã xảy ra cho Nokia không? Có nhiều ví dụ về công ty công nghệ không di chuyển đủ nhanh. Có khác biệt lớn giữa vận hành một doanh nghiệp công nghệ thành công và có một sở thích riêng và điều quan trọng là biết khác biệt giữa hai điều này.

English version: Startup profit

An entrepreneur wrote to me: "I started a company few years ago and make enough money for myself. I do not see the reason to grow the business bigger as you advocate in your blog. I think it should be up to entrepreneurs to determine when to start and when to stop and how much they want to grow the company. What do you think?

Full article: Startup profit

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Doanh nghiệp và khởi nghiệp
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!