Lợi mỗi ngày được một giờ

Lợi mỗi ngày được một giờ
Lợi mỗi ngày được một giờ

Cuốn sách Lợi mỗi ngày được một giờ cung cấp cho ta những phương pháp tiết kiệm thời giờ và tổ chức công việc hàng ngày của mình cho hợp lý. Cách trình bày nội dung sách khá đơn giản, ngắn gọn, chú trọng việc khơi gợi cho người đọc suy nghĩ ra phương pháp riêng cho bản thân để làm việc tiết kiệm thời giờ, hơn là đặt ra một hệ thống quy định tổ chức thời giờ chặt chẽ và khuyên người đọc phải tuân theo. Những phương pháp trong sách nhiều cách không hề mới, có những cách lạ và hay, nhưng hầu hết đều có thể thử và áp dụng ngay trong đời sống và thu được kết quả trong thời gian ngắn.

MỤC LỤC

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Lợi mỗi ngày được một giờ
  • Tác giả: Ray Josephs
  • Người dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin
  • Ebook: Goldfish
  • Nguồn: caphebuoitoi