Lời nói phải trúng vào điểm mấu chốt

Chương 3: Lời nói phải trúng vào điểm mấu chốt

Học trò của Mặc Tử là Tử Cầm đã từng hỏi ông: "Nói nhiều thì tốt hay không tốt?", Mặc Tử đã nói ví để chỉ bảo học trò: "Con ếch trong ao, hồ từ sáng đến tối vẫn kêu uôm uôm, con ruồi trong hố phân cả ngày cứ vo ve vo ve, thế nhưng ai thèm để ý đến chúng? Còn như chú gà trống gáy báo sáng hàng ngày, chỉ một tiếng gà dài, người trong khắp thiên hạ đều tỉnh giấc, nhanh chóng thức dậy." Tử Cầm gật đầu, cậu đã hiểu rõ lời dạy của thầy mình. "Nói nhiều thì có tác dụng gì? Vào thời điểm quan trọng, một hai câu cũng đủ rồi".

Tục ngữ nói: "Đánh rắn phải đánh dập đầu". Tại sao lại phải đánh dập đầu? Chính vì đó là chỗ hiểm yếu nhất của con rắn. Cũng như vậy, khi nói chuyện cũng cần ngắn gọn, "chích đúng vào mạch máu", đâm đúng chỗ hiểm. Chỉ khi nào lời nói của bạn vào đúng điểm mấu chốt, bạn mới có thể làm người khác rung động, từ đó mà đạt được mục đích nói chuyện của mình.

 1. Một lời nói của Lưu Bị giết chết cả Lã Bố
 2. Khoái Thông khéo biện hộ mà cứu được chính mình
 3. Liêm Pha cúi đầu nhận tội
 4. Lợi ích của dân tộc và quốc gia cao hơn tất cả
 5. Uy tín và danh dự vô cùng quan trọng
 6. Không thể đánh mất phẩm cách của con người
 7. Danh dự không còn thì dùng tiền cũng chẳng mua lại được
 8. Nguỵ Chinh can gián mừng lễ Phong Đản
 9. Trần Chẩn khéo khuyên Chiêu Dương

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tên sách: Xử thế trí tuệ toàn thư - Thuật nói chuyện
 • Chủ biên: Diệc Quân
 • Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 2005
 • Nguồn: vnthuquan.net, TVE
"Like" us to know more!