Lời khuyên con

Bài học thuộc lòng

Trai đọc sách. Gái thêu thùa

Con ơi, muốn nên thân người,
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.
Gái thì giữ việc trong nhà,
Khi vào canh cửi, khi ra thêu-thùa.
Trai thì đọc sách, ngâm thơ,
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa.
Mai sau nối được nghiệp nhà,
Trước là đẹp mặt, sau là ấm thân.

(Ca dao)

Giải nghĩa

- Canh cửi = dệt tơ, dệt vải.

- Dùi mài = chăm-chỉ học-hành.

- Kinh-sử = sách vở học để đi thi.

- Kịp khoa = đây là kịp khoa thi.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!