Lược sử thời gian

LƯỢC SỬ THỜI GIAN
Lược sử thời gian

Cuốn sách mà chúng tôi giới thiệu với các bạn sau đây có tên là "Lược sử thời gian" (A Brief History of Time), một cuốn sách tuyệt diệu, được viết bởi một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất của thời đại chúng ta: nhà toán học và vật lý lý thuyết người Anh Stephen Hawking. (Trích từ: Lời giới thiệu cuốn sách "Lược sử thời gian")

MỤC LỤC

 1. Chương 1: Bức tranh của chúng ta về vũ trụ
 2. Chương 2: Không gian và thời gian
 3. Chương 3: Vũ trụ giãn nở
 4. Chương 4: Nguyên lý bất định
 5. Chương 5: Các hạt cơ bản và các lực trong tự nhiên
 6. Chương 6: Lỗ đen
 7. Chương 7: Lỗ đen không quá đen
 8. Chương 8: Nguồn gốc và số phận của vũ trụ
 9. Chương 9: Mũi tên của thời gian
 10. Chương 10: Lý thuyết thống nhất của vật lý học
 11. Chương 11: Kết luận
 12. Thuật ngữ
 13. Lược sử về "một lược sử"
 14. Vũ trụ tuần hoàn
 15. Vũ trụ hệ
 16. Đấu tranh sinh tồn
 17. Cha đỡ đầu của kỷ nguyên nguyên tử

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Lược sử thời gian (A Brief History of Time)
 • Tác giả: Stephen Hawking
 • Người dịch: Cao Chi và Phạm Văn Thiều
 • Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2000