Lý trí

Lý trí

Bạn cần gì, muốn làm gì, muốn trở thành người như thế nào? Khi đưa ra những quyết định đó không thể dựa vào cảm giác mà cần phải dựa vào lý trí.

Lý trí không những có thể giúp chúng ta đặt ra mục tiêu mà còn có thể giúp chúng ta thay đổi một cách sáng suốt mục tiêu khi tình hình bất lợi, đồng thời làm cho hành động của chúng ta tránh khỏi sự, thành kiến, hoặc sự tác động bởi ý kiến của người khác.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!