Lúc làm việc - Nơi làm việc - Tủ sách - Thú chơi sách

Chương XIII: Lúc làm việc - Nơi làm việc - Tủ sách - Thú chơi sách

Hoa là người đẹp, sách là bạn thân

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)