Lòng yêu sự thực và tính nói dối

Chương XXII - Lòng yêu sự thực và tính nói dối

Khi xét những khuynh hướng đoàn thể, ta đã thấy loài người muốn thoát ra khỏi mình để sống một đời bành trướng hơn, phong phú hơn và để mở rộng cái khung chật hẹp của lòng ích kỷ ra.

Bây giờ xét đến những khuynh hướng thượng đẳng -khuynh hướng mà trên kia tôi đã gọi là khuynh hướng lý tưởng - ta sẽ thấy loài người còn muốn sống một đời sống rộng rãi hơn nữa, muốn hiểu biết mỗi ngày một nhiều, muốn đạt đến một cái đẹp mỗi ngày một thuần tuý hơn và đến một điều thiện, mỗi ngày một cao thượng hơn.

Tất cả những năng lực của ta đều như bị ba lý tưởng đó - sự THỰC, cái ĐẸP và điều THIỆN -hút lại, không sao chống lại được. Do đó ta có 3 dòng yêu: yêu sự Thực, yêu cái Đẹp và yêu điều Thiện.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!