Lòng yêu cái đẹp

Chương XXIV - Lòng yêu cái đẹp

Nguồn gốc của mỹ cảm (senliment du Beau)là ở sự tiêu tinh lực của ta để được vui và tiêu nó đi, để cho nó khỏi thừa. Khi ta dùng tinh lực vào một việc gì có ích thì ta không thấy đẹp nữa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!