Lòng thích du hí

Chương XXIII - Lòng thích du hí

Lòng thích du hí có liên lạc mật thiết với lòng yêu sự thực và lòng yêu cái đẹp. Vì vậy nó quan trọng đặc biệt trong đời trẻ con. Nhưng từ trước tới nay, các đạo đức gia, tâm lý gia và giáo dục gia không biết rõ sự quan trọng đó.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!