Lòng tự mãn và tính khoe khoang

Lòng tự mãn và tính khoe khoang

Nếu bạn thành công rực rỡ về mọi mặt thì bạn lại phải lo đôi phó với một vấn đề mới: “làm sao tránh được lòng tự mãn và tính khoe khoang”.

Nhà quán quân nỗi danh về môn cờ dưới đây sẽ làm gương cho bạn đọc được.

ALEKHINE LUYỆN TẬP THÊM

Vienne, Thứ tư

“Tiến sĩ Alekhine, cựu quán quân thế giới về môn cờ, sẽ theo một chương trình luyện tập cho mau nước cờ, vì ông tính sang năm sẽ hạ được Euwe, người Hòa Lan đã thắng ông năm nay, mà giật lại giải quán quân thế giới. Ông cho rằng năm nay sở dĩ ông thua vì mất lòng tự tín.
Ông bảo: “Lần vừa rồi, tôi tin chắc là thắng. Đánh được một phần ba ván, thế của tôi thắng và tôi khinh địch, hơi lơ là.
Tới khi tôi bỗng nhiên thấy ông Euwe lấy lại được ưu thế, tôi đâm ra lo lắng mà mất lòng tự tín.
Vậy Alekhine sắp bắt đầu tập luyện trong lâu đài của ông ở Dieppe ”.

Bạn có thể rút được bài học này trong truyện đó. “Không bao giờ nên khinh địch”. Theo tôi bạn nên chú ý nhất tới nguyên nhân tinh thần này: “Tôi hơi lơ là”.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com