Làng tôi

LÀNG TÔI

Cổng làng

Làng tôi ở gần tỉnh. Xung quanh làng có lũy tre, đứng ngoài không nom thấy nhà cửa. Đầu làng cuối làng có cổng(1) xây bằng gạch. Trong làng thì nhà [thì có nhà] cửa phần nhiều là nhà lá. Nhà nào cũng có sân, có vườn, hoặc có ao nữa; xung quanh có hàng rào tre. Ngoài vườn thì trồng rau, khoai cùng các thứ cây có quả.

Đường sá thì chỉ con đường chạy thẳng qua làng là rộng, còn thì những lối đi hẹp, khúc khuỷu quanh co. Được ít lâu nay, đường ngõ lát gạch khắp cả, nên mới sạch sẽ, chứ trước hễ trời mưa là lâm lội [lầm lội] dơ bẩn(2), đi lại rất là khó chịu.

(1) cửa ngõ - (2) dáy.

Giải nghĩa

Lũy = bờ đất có tre trồng làm hàng rào.

Lâm lội [Lầm lội]= có bùn, có nước.

Có thể bạn muốn xem