Làm thế nào để phán đoán ai đang nói dối?

Làm thế nào để phán đoán ai đang nói dối?

Có ba người, Trương Tam, Lí Tứ và Vương Ngũ. Trương Tam nói Lí Tứ đang nói dối, Lí Tứ nói Vương Ngũ đang nói dối, mà Vương Ngũ lại nói Trương Tam và Lí Tứ đang nói dối. Bạn có thể phán đoán một chút, rốt cuộc ai nói thật ai nói dối?

Lời nói của ba người này nếu không phải là thật thì là nói dối. Mỗi người nói thật hay nói dối có hai khả năng, vậy thì ba người tổng cộng có 2x2x2 = 8 khả năng, chúng ta liệt kê tám khả năng này thành một bảng biểu:

Từ câu hỏi có thể thấy: Trương Tam và Lí Tứ không thể nói dối cùng một lúc được. Bởi vì nếu Lí Tứ nói dối, thì tức là Trương Tam đang nói thật, ngược lại cũng thế, cho nên tình huống ở hai dòng 1 và 2 trong bảng biểu là không thể xuất hiện được.

Hơn nữa, Trương Tam và Lí Tứ đều không thể nói dối cùng một lúc được, nếu như vậy, Vương Ngũ cũng đang nói dối, thì không có ai nói thật cả. Cho nên tình huống ở dòng 7, 8 của bảng biểu cũng không thể xuất hiện được.

Nếu Trương Tam nói thật, mà Lí Tứ nói dối, vậy thì bất kể Vương Ngũ nới thật hay nói dối, đều nảy sinh mâu thuẫn, thế thì tình huống ở dòng 5, 6 trong bảng biểu cũng không có

Xem ra, đáp án của câu hỏi ở dòng 3, 4. Tình huống trong dòng thứ 3 là có khả năng, nhưng tình huống trong dòng thứ 4 lại không có khả năng xuất hiện, Lí Tứ và Vương Ngũ không thể nói thật cùng một lúc.

Áp dụng phương pháp suy luận này, chúng ta được, trừ dòng thứ 3 ra, các dòng còn lại trong bảng biểu đều không phù hợp với điều kiện đề bài. Tức là chỉ có Lí Tứ nói thật, Trương Tam và Vương Ngũ đều nói dối.

Bảng biểu phán đoán tình huống giá trị này gọi là bảng thật. Nó có tác dụng rất lớn về mặt logic, ngay cả khi thiết kế mạch điện cũng phải dùng đến nó?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bí mật toán học
  • Biên dịch: Tuấn Minh
  • Nhà xuất bản Lao Động 2007
  • Thực hiện ebook: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!