Làm sao thay đổi

Một thầy giáo viết cho tôi: “Chúng tôi là các thầy cô giáo đang làm việc cho một trường tư. Nhiều người trong chúng tôi muốn cải tiến việc dạy và thay đổi chương trình để giúp cho học sinh của chúng tôi nhưng chúng tôi không biết cách bắt đầu. Thầy sẽ gợi ý điều gì để thực hiện thay đổi trong trường tư? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Cho dù người quản trị nhà trường và nhiều thầy cô giáo đã đồng ý rằng một số thay đổi là cần thiết, họ cần vượt ra ngoài sự đồng ý đó bằng mô tả rõ ràng điều cần được thay đổi và mọi thứ sẽ thế nào khi thay đổi được thực hiện. Thay đổi cái gì đó là cuộc hành trình cần thời gian và nỗ lực, không phải là cái gì đó có thể xảy ra ngay lập tức. Để làm cho thay đổi xảy ra một cách có hiệu quả, họ cần viết ra rõ ràng tình huống nhà trường bây giờ đang ở đâu và nhà trường có thể ở đâu trong tương lai. (tức là, trường đang dạy chương trình đào tạo nào bây giờ và chương trình đào tạo mới sẽ là gì, các thầy cô giáo bây giờ đang dạy theo phương pháp nào và phương pháp mới sẽ là gì v.v.) Cũng như có bản đồ cho việc đi du lịch, bạn cần biết bạn đang ở đâu và bạn muốn đi tới đâu rồi mới hỏi làm sao tôi đi được từ điểm bắt đầu tới đích đến.

Trước khi thực hiện bất kì thay đổi nào, bạn cần biết chướng ngại gì bạn có thể phải đương đầu. Mọi người quản trị và thầy cô giáo đều phải cộng tác và nhận diện bất kì vấn đề nào có thể ngăn cản thay đổi không cho xảy ra. Họ cần thảo luận những vấn đề này cho tới khi hiểu chúng và thiết kế ra bản kế hoạch để giải quyết chúng khi thực hiện thay đổi. Họ cần biết các yếu tố nào làm cho họ làm việc cùng nhau và tại sao thay đổi là cần thiết. Nếu bạn bắt đầu thực hiện cái gì đó mà mâu thuẫn với cách nhìn của người khác, điều đó có thể tạo ra xung đột và làm cho việc thực hiện thành khó khăn hơn. Bạn cần hiểu bạn có thể thay đổi được xa thế nào và nhanh thế nào. Đôi khi, mọi người thiếu kiên nhẫn và muốn thấy thay đổi xảy ra trong vài tháng. Tất nhiên, có những thứ có thể xảy ra nhanh nhưng trong thực tế, phần lớn thay đổi cần nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. Thời gian là quan trọng để làm cho nhiều người hơn tham gia vào và hiểu tác động và làm cho thay đổi kéo dài thay vì vội vã và để cho mọi người hoang mang.

Với bất kì thay đổi nào, sẽ có một số chống đối tuỳ theo thay đổi. Đôi khi sự chống đối tới từ những người không hiểu cái gì cần thay đổi và tác động có thể là gì. Có xu hướng với một số người cố duy trì lập trường của họ vì họ bao giờ cũng dạy theo cách nào đó trong nhiều năm. Yêu cầu họ thay đổi là không dễ. Họ có thể nghĩ “Tại sao phải thay đổi? Chúng tôi bao giờ cũng dạy nó theo cách này. Và chẳng có gì sai trong nó.” Họ cần hiểu lí do cho việc thay đổi và đi ra ngoài điều đó. Họ cần hiểu sự khẩn thiết cần thay đổi vì thế giới đang thay đổi và nhà trường không thể không làm gì giữa những thay đổi này. Điều đã có tác dụng tốt trong quá khứ có thể không có tác dụng cho hôm nay và ngày mai.

Trong thế giới được công nghệ dẫn lối này của cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư, nhiều điều sẽ thay đổi, kể cả cách chúng ta dạy. Mục đích chính của chúng ta là phát triển tài năng giỏi để hỗ trợ cho khả năng phát triển của nền kinh tế chúng ta. Chúng ta cần có chương trình đào tạo tốt hơn, phương pháp dạy tốt hơn, đào tạo tốt hơn cho mọi thầy cô giáo để chuẩn bị cho nhiều thay đổi đang tới. Tuy nhiên, để những thay đổi này xảy ra một cách hiệu quả, chúng ta cần giải thích rõ ràng cách thay đổi có thể làm lợi cho những người bị ảnh hưởng trực tiếp (như học sinh và gia đình họ, v.v.) và những người khác có trách nhiệm, (nhà trường, người quản trị, thầy cô giáo v.v.) và phát triển tiêu chí rõ ràng để đo tiến bộ của thay đổi.

English version

Full article: How to change

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.