Làm sao làm nảy nở mỹ cảm của trẻ

III. Làm sao làm nảy nở mỹ cảm của trẻ

Ảnh hưởng của cái đẹp lớn như vậy cho nên sự mỹ dục (éducation esthétique) rất cần. Nhưng muốn cho nó hiệu quả thì sự mỹ dục phải bắt đầu rất sớm, khi trẻ mới sinh vì khi lớn lên một chút đã biết cái đẹp của hình thể, của màu sắc và thứ nhất là vì những cảm giác đầu tiên, những tập quán đầu tiên không bao giờ xóa được cả. Đã đành trọng không thể chỉ cho chúng trông thấy toàn những tác phẩm về mỹ thuật thôi, nhưng ta có thể đừng cho chúng chơi những đồ chơi kỳ quá, để cho mỹ cảm của chúng khỏi bị sai đường.

Khi chúng lớn lên, bổn phận của ta là phải chỉ dần dần cho chúng hiểu cái đẹp, hiểu thế nào là thứ tự, là điều hòa, là cân đối và biết phân biệt những tiểu dị. Tập cho chúng hiểu rồi lại tập cho chúng tìm ra lấy. Cho chúng hiểu cái đẹp của các loài vật, của cây cỏ, rồi lớn lên chút nữa, hiểu cái đẹp của phong cảnh, của một công trình kiến trúc …

Tất nhiên là ta không thể quên cái đẹp tinh thần được, cho nên ta phải kể cho chúng nghe truyện các danh nhân và đem thân ta làm gương cho chúng. Trẻ bẩm sinh dễ cảm những cái đẹp tinh thần đó lắm, cho nên công việc của ta không khó.

Nhưng ta nên nhớ rằng phải chọn lúc để gợi mỹ cảm của chúng. Phải để cho chúng được tự do vì không phải lúc nào chúng cũng có thể cảm thấy cái đẹp được đâu. Cho nên những bài học uyên bác không công hiệu bằng lời giảng hợp lúc trong khi đi chơi ở ngoài đồng hay trong khi coi vài bức tranh, đọc vài trang sách.

Sau cùng, muốn cho mỹ cảm của chúng được bền và phong phú, ta phải tập cho chúng lý luận, xét đoán. Ta không thể bắt chúng giảng tại sao thấy đẹp vì chính ta cũng không thể giảng được, nhưng ta có thể giúp chúng để chúng nhận thấy rằng những tiểu tiết điều hòa với nhau ra sao và làm tôn giá lẫn nhau ra sao.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!