Là thời cơ, là vận hội

Là thời cơ, là vận hội

Sau khi quan hệ đời người với thiên thời (tức thời cơ, cơ hội) được khẳng định, nhiều học giả, chuyên gia đã tìm thấy được nhiều thời cơ đẹp nhất về nội dụng chủ yếu của đời người, đồng thời từ các khía cạnh khác nhau đã tiến hành phân tích nó

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Thiên thời
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyên An
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Nguồn: tusachcuaban.com
"Like" us to know more!