Kipkis:Quyền tác giả

(đổi hướng từ Kipkis:Bản quyền)

Quyền tác giả
Cc-by.png
Cc-nc.png
Cc-nd.png
  • Các bài đọc trên Kipkis, và phần lớn các hình ảnh cũng như những tài liệu đều có bản quyền dựa theo các hình thức khác nhau, chi tiết được nêu cụ thể tại từng bài viết.
  • Nhìn chung, các dữ liệu trên Kipkis là thuộc bản quyền theo giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License. Nghĩa là mọi người có thể sử dụng miễn phí các nội dung trên Kipkis với điều kiện phải phát hành cũng dưới giấy phép tương tự và ghi rõ nguồn gốc, tác giả. Mọi hình thức sao chép, sửa đổi và phát hành nhằm mục đích thương mại đều cần có sự đồng ý của các tác giả từng bài viết.
  • Kipkis tôn trọng tác giả và bản quyền, tuân thủ quyết định của tác giả, nhà xuất bản đối với các tác phẩm thuộc tác quyền của họ. Các tác phẩm được giới thiệu trên Kipkis được sưu tầm từ nhiều nguồn, chia sẻ phi lợi nhuận. Tác phẩm nào các tác giả, NXB nắm giữ bản quyền, không muốn lưu hành, giới thiệu trên Kipkis, xin gửi yêu cầu xóa bỏ tới email: kipkis.comAt char.pnggmail.com để chúng tôi gỡ bỏ trong vòng 7 ngày làm việc.
  • Xem lời từ chối trách nhiệm về nội dung của các trang để biết thêm tin tức.

Cập nhật lần cuối: 00:30, 13/8/2016 (ICT)

"Like" us to know more!