Kiến thức đơn giản để phát triển trí lực của trẻ

Chương 3. Kiến thức đơn giản để phát triển trí lực của trẻ
Kipkis.com-300-thoi-quen-ren-luyen-nhan-cach-cho-tre-19.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 300 thói quen rèn luyện nhân cách cho trẻ
  • Tác giả: Shichida Makoto
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Dân trí
  • Nhà phát hành: Công ty CP Sách Alpha