Khuyên về làm ruộng

Khuyên về làm ruộng.

(Ca dao)

Bài học thuộc lòng.

Vác cuốc thăm đồng

<poem>

Văn chương phú lục chẳng hay,

Trở về làng cũ học cày cho xong.

Sớm ngày vác cuốc thăm đồng,

Hết nước thì lấy gàu sòng tát lên.

Hết mạ ta lại quảy thêm,

Hết lúa ta lại mang tiền đi đong.

Nữa mai lúa tốt đầy đồng,

Gặt về đập sảy bõ công cấy cày.

Giải nghĩa

- Văn chương = nói gồm cả cách học về đường chữ nghĩa. - Phú lục = bài văn phải theo vần, theo luật. - Gàu sòng = một thứ gàu tát nước có ba cái cọc và một người tát. - Sảy = bỏ thóc vào cái mẹt rồi hắt lên hắt xuống để cho hạt lép bay đi.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!