Khoa học trong chương trình học/Tóm lại

Tóm lại

Khoa học là thành quả của những nhân tố có tính nhận thức trong kinh nghiệm. Thay vì bằng lòng với một phát biểu đơn thuần về những gì đã được kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm tập tục chấp nhận, khoa học nhắm tới một cách trình bày làm bộc lộ những suối nguồn, căn cứ, và hệ quả của một niềm tin. Kết quả của mục tiêu này là tính chất hợp logic của các phát biểu. Trên phương diện giáo dục, cần lưu ý rằng những đặc điểm logic của phương pháp, bởi vì chúng thuộc về nội dung đã đạt tới một trình độ cao về sự tinh tế trí tuệ, cho nên chúng khác với phương pháp của người học - tức thứ tự theo thời gian đi từ một đặc tính thô thiển hơn tới một đặc tính tinh tế hơn của kinh nghiệm. Khi sự kiện này bị cố tình bỏ qua, khoa học được coi như là kiến thức vô cùng cần thiết, tuy nhiên chúng ít hấp dẫn hơn và cách biệt hơn so với kiến thức thông thường, chúng được phát biểu bằng một từ vựng xa lạ và chuyên môn. Nhiệm vụ của môn khoa học trong chương trình học là ở chỗ nó đã thực hiện điều sau đây cho chủng tộc: sự giải phóng khỏi những sự kiện cục bộ và nhất thời của kinh nghiệm, và mở ra những viễn cảnh trí tuệ đã từng bị che khuất bởi những sự kiện ngẫu nhiên của thói quen và sở thích cá nhân. Các đặc điểm logic của trừu tượng hóa, tổng quát hóa và phát biểu thành hệ thống rõ ràng, đều gắn liền với chức năng trên. Trong khi giải phóng một ý niệm ra khỏi bối cảnh ra đời cụ thể của nó và đem lại cho nó một mối quan hệ rộng hơn, khi ấy các kết quả của kinh nghiệm của bất kỳ cá nhân nào cũng đều được sử dụng bởi tất cả mọi người. Như vậy, về cơ bản và trên phương diện triết học, khoa học tức là phương tiện của tiến bộ xã hội nói chung.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Dân ghủ và giáo dục
  • Tác giả: John Dewey
  • Dịch giả: Phạm Anh Tuấn
  • Công ty phát hành: Phương Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 03/2010
  • Thực hiện ebook: tamchec (3/10/2014)
  • Soát lỗi: thanhhaitq, tamchec
  • Nguồn: tve-4u.org