Khi người đàn bà tái giá có những thủ tục gì?

19. Khi người đàn bà tái giá cần có những thủ tục gì?

Đàn ông lấy vợ gọi là thú, đàn bà lấy chồng gọi là giá. Có nhiều trường hợp đàn bà phái tái giá: Một là duyên không ưa, phận không đẹp phải ly hôn; hai là nửa đường đứt gánh, goá bụa khi tuổi còn xoan... Ở đây chúng tôi không nói đến sự khác biệt giữa luật hôn nhân thời xưa và thời nay, và những quy định bất công về phụ nữ thời phong kiến mà chỉ nói về phong tục, trong đó một số phong tục còn duy trì tới nay:

- Cha mẹ chỉ gả bán một lần, lần sau không tham gia cưới hỏi.

- Đàn bà goá, tục gọi là "Nạ dòng" ít có trường hợp lấy được trai tân, phần lớn làm vợ kế hay vợ lẽ, nói chung là chắp nối tơ duyên, "Rổ rá cạp lại", nên lễ cưới hỏi chỉ bó hẹp trong phạm vi thân nhân gia đình và vài bà con xóm giềng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam
  • Tác giả: Tân Việt
  • Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc
  • Nguồn: Hồ Ngọc Đức (www.informatik.uni-leipzig.de)